เข้าสู่เว็บไซต์เก่า

สำหรับการดูข้อมูลท่องเที่ยวที่ไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

แต่ภาพบางภาพก็ไม่สามารถหาดูได้แล้วในปัจจุบัน
เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่

กำลังปรับปรุงให้แสดงผลในรูปแบบภาพ 360 องศา

อยู่ในช่วงเพิ่มภาพสถานที่ท่องเที่ยว อาจจะมีไม่กี่ที่ครับ