หน้าแรก  

ถ้ำไทร

    ถ้ำไทร   อยู่ในหมู่บ้านคุ้งโตนด ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 9 กิโลเมตร สามารถนำรถยนต์ไปจอดที่หมู่บ้านใกล้เชิงเขาแล้วเดินขึ้นไปบนถ้ำระยะทางประมาณ 280 เมตร  จุดสนใจในถ้ำได้แก่ สระโบกธรณี ห้องหินงอกหินย้อย ห้องม่านเจ็ดสี  ที่ถ่ายรูปพิสดาร น้ำตกแห้ง  อนุสาวรีย์ตาเอิบซึ่งเป็นผู้พบถ้ำคนแรก บ่อน้ำน้อยหน่าและหินโดม