หน้าแรก  

แผนที่วัดวังยาว
แผนที่วัดวังยาว

วัดวังยาว

    ตั้งอยู่ที่ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ มี “พระมหาธาตุเจดีย์ มหาจักรียิ่งมงคล” สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่ในวัดวังยาวสร้างขึ้นโดยพระครูวิริยากรโกศล (หลวงพ่อทองเบิ้ม) อินทโชโต ลักษณะของเจดีย์ เป็นเจดีย์แบบฐานตัด 8 เหลี่ยม ชั้นบนเป็นมหาธาตุเจดีย์ฐานระฆังคว่ำ ทาสีทอง ฐานยาวด้านละ 50 เมตร สูง 49 เมตร เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ สถานที่ปฏิบัติธรรม และเป็นที่ประชุมของพุทธศาสนิกชนทั่วไป