หน้าแรก  

ปากน้ำปราณ

แผนที่ปากน้ำปราณบุรีแผนที่ปากน้ำปราณ

   ปากน้ำปราณ
  เป็นบริเวณที่ แม่น้ำปราณบุรีซึ่งมีต้นกำเนิดจากผืนป่าแก่งกระจาน ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ซึ่งการพัดพาของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆทำให้ ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับป่าชายเลนผืนใหญ่ จึงทำให้ปากน้ำปราณเป็นแหล่งชุมชนที่เติบโตขึ้นมาจากการทำประมง
  ปากน้ำปราณได้ชื่อว่ามีหมึกคุณภาพดี ทั้งหมึกสด หมึกแดดเดียว และหมึกแห้ง ลักษณะความเป็นอยู่เป็นเรือนแถวไม้รุ่นเก่า แทรกสลับกับอาคารพานิชย์สมัยใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือท่องเที่ยวชมทัศนียภาพตลอดลำน้ำไปยังปากน้ำปราณบุรีได้
ซึ่งผ่านศาลกรมหลวงชุมพร ศาลเจ้าแม่ทับทิม ไร่สับปะรด หมู่บ้านชาวประมงและนกนานาชนิด

  ทางฝั่งด้านทิศเหนือของปากน้ำปราณ คือผืนป่าชายเลนสลับป่าบกและชายหาด กินพื้นที่กว้าง ต่อเนื่องจากชายหาดหัวหิน แต่เป็นชายหาดที่เงียบสงบร่มรื่น ส่วนทางทิศใต้ของปากน้ำ เป็นชายหาดทอดยาวไปจนจรดวนอุทยานท้าวโกษา(เขากะโหลก)