หน้าแรก  

ค่ายธนะรัตน์

    ค่ายธนะรัชต์  เป็นค่ายทหารที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ  5  หมื่นไร่เศษ  ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 237 กิโลเมตร (ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ) ภายในค่ายประกอบด้วย อนุสรณ์สถาน ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  เป็นสถานที่รวบรวมชีวประวัติ ผลงานในอดีต เครื่องแต่งกายของใช้ส่วนตัว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งของไทย และต่างประเทศของท่าน พิพิธภัณฑ์ทหารราบ จัดแสดงอาวุธโบราณสมัยต่าง ๆ เปิดบริการระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.  และ ท่าเสด็จ  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปราณบุรี  ทางทิศตะวันตกของค่ายฯ ห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ มีสวนไม้ดอก ไม้ประดับ 6 พันธุ์ไม้ในวรรณคดี และมีกิจกรรมแนวผจญภัย เช่น ไต่หน้าผา ยิงปืน  ตกปลา  แค้มปิ้ง  เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวค่ายธนะรัชต์ โทร. 0-3255-5158   โทรสาร 0-3262-1730