ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์

ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศเรียวยาว ด้านทิศตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทย ด้านตะวันตกเป็นภูเขาติดประเทศเพื่อนบ้าน(พม่า) และ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพ ในด้านการท่องเที่ยว เป็นอย่างมากทำให้เกิดชมรม ต่างๆมากมาย
อย่างเช่น ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์ เป็นชมรมที่ได้ก่อตั้งมาประมาณ 2 ปีเศษ มีสมาชิกจากหลากหลายสาขาอาชีพกว่า 10 ท่าน ส่วนใหญ่จะเล่น เฮลิคอปเตอร์น้ำมัน,ไฟฟ้า,รถบังคับวิทยุ,เครื่องบิน (เน้นที่เป็นรูปลักษณะที่เป็นสเกล) โดยมีการนัดเล่นกันในวันเสาร์-อาทิตย์เป็นส่วนใหญ่ หรือยามว่างจริงๆ ส่วนสถานที่ในการเล่นไม่ได้เน้นว่าเป็นที่ใด เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ สามารถเล่นได้ทุกสถานที่แต่ทางชมรมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนเวลาการเล่นทางชมรมจะนัดหมายกันเป็นครั้งคราว
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
นอกจากนี้ทางชมรมได้รับเกียรติไปบินสาธิตงาน "อเมซิ่งประจวบ บิน กิน เที่ยว" เมื่อวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2551 ณ บริเวณ กองบิน 5 อ่าวมะนาว โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และท่านผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานและได้รับ การสนับสนุนจากสมาคมกีฬาทางอากาศ และการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการประสานงานจาก พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมนี้มีพี่ทวี ธรรมาวุธ (081-7735944) เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ในการรวบรวมสมาชิกพร้อมด้วยสมาชิกอีกหลายๆท่าน สมาชิกผู้หลงใหลใน R/C แวะเวียนมาทักทายกันได้ครับ......
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์
ชมรมเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุประจวบคีรีขันธ์