เวสเทิร์นไบค์บางสะพาน

เวสเทิร์นไบค์บางสะพาน
เวสเทิร์นไบค์บางสะพาน กลุ่มผู้มีใจรักในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ ของอำเภอบางสะพาน- อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นกลุ่มที่ใด้ชื่อว่าเหนียวแน่นที่สุดกลุ่ม หนึ่ง มีการก่อตั้งทีมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 สมาชิกทุกคน จะต้องมีมารยาทในการขับขี่ที่ดี ไม่ รบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมใด้รับรู้ และเป็นที่ยอมรับ
หากท่านใดต้องการจะติดต่อทีม เวสเทิร์นไบค์บางสะพาน สามารถติดต่อใด้ที่ บุญฤทธิ์ โฉมงาม (โอ๋) tel. 084-4244819 email. boonyarit375@thaimail.com เวสเทิร์นไบค์ บางสะพานยินดีต้อนรับทุกท่านครับ. ////////// ในปัจจุบรรมีรถของสมาชิกในชมรม 38 คัน
ซึ่งการขับขี่จะออกทริบในงานต่างๆ และมีกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนซึ่งมีทั้งร่วมกับ ภาครัฐและที่ทางชมรมจัดขึ้นมาเอง เช่นการมอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนบ้านคลองลอย การมอบเงินช่วยเหลือให้กับมูลนิธิของอำเภอบางสะพาน การเลี้ยงขนมให้เด็กนักเรียน และ เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลของชาวมอเตอร์ไซค์ต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดอีกมากมาย.
เวสเทิร์นไบค์บางสะพาน
เวสเทิร์นไบค์บางสะพาน
เวสเทิร์นไบค์บางสะพาน
กิจกรรม มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนบ้านคลองลอย
กิจกรรม เลี้ยงไอศครีมให้เด็กนักเรียน
เวสเทิร์นไบค์บางสะพาน
เวสเทิร์นไบค์บางสะพาน
กิจกรรม มอบเงินให้มูลนิธิของอำเภอบางสะพาน
เวสเทิร์นไบค์บางสะพาน
เวสเทิร์นไบค์บางสะพาน
เวสเทิร์นไบค์บางสะพาน
เวสเทิร์นไบค์บางสะพาน