เขาเต่า

เขาเต่า
เขาเต่า ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก อยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหินลงมาทางทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร โดยมีทางแยกจากถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 243–244 เลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงชายหาดเขาเต่า นอกจากนี้บริเวณเขาเต่ายังมีสถานที่สำคัญอื่นอีกเช่น วัดเขาเต่า ถ้ำเขาเต่า โครงการตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า หาดทรายน้อย หาดทรายใหญ่ เป็นต้น
เขาเต่า
เขาเต่า
เขาเต่า
บริเวณชายหาดเขาเต่า มีบ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า และสามารถพบเรือประมง เรียงรายอยู่ทั่วไป บริเวณคลองซึ่งติดต่อไปถึง โครงการตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า
อ่างเก็บน้ำเขาเต่า
โครงการตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า
ตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ความจุ 600,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างในปี พ.ศ.2506
ดำเนินการสร้างโดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จเยือนประชาชนในเขตหัวหิน ทรงเห็นความลำบากของประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่า ซึ่งมีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นแต่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ช่วงน้ำทะเลขึ้นสามารถไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรทุ่งตะกาด(ตะกาด เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง ที่มีน้ำทะเลท่วมถึง เมื่อน้ำลงพื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นเลน) ทำให้ผลผลิตเสียหาย

ด้วยการที่ราษฎรได้รวมตัวกันน้อมเกล้าถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 300 ไร่ จึงมีพระราชดำริพร้อมมอบทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 60,000 บาท ให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า เมื่อปี พ.ศ.2505 ซึ่งนับเป็นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทาน

ต่อมาเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในปี พ.ศ.2550 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอหัวหิน ได้ร่วมมือกันจัดทำ สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรง ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 โดยทำการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ขนาด 3.00x4.00 จำนวน 1 หลังโดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 649,000.00บาท
ถ้ำเขาเต่า
และในทุกปีบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้ ยังมีกิจกรรม ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำของไทย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน โดยมีเรือฝีพายเอกจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก
เขาเต่า
เขาเต่า
เขาเต่า
เขาเต่า
เขาเต่า
เขาเต่า
เขาเต่า
บริเวณเชิงเขา จะมีรูปปั้นเต่าหันหน้าออกสู่ทะเล และมีศาลาเล็กๆอยูใกล้ จากเชิงเขานี้มีทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมวิวและเป็นที่ประดิษสถานพระพุทธศากยชินมหาราช องค์พระใหญ่บนเขาเต่า
เขาเต่า
เขาเต่า
พระพุทธศากยชินมหาราช
เขาเต่า
เขาเต่า
เขาเต่า
และจากยอดเขาเต่านี้ ยังสามารถเดินลงไปสู่หาดทรายน้อย ซึ่งเป็นหาดทรายขนาดเล็กอยู่ทางทิศใต้ของเขาเต่าได้อีกด้วย