ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม HuaHin samphannam floatingmarket

ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตั้งอยู่ตำบลทับใต้ อำำเภอหัวหิน เป็นตลาดน้ำในบรรยากาศรัตนโกสินทร์ย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 6 ดำเนินงานโดยทีมงานตลาดน้ำอโยธยา "บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่" มีร้านค้าทั้งหมด 193 ร้าน และเรือขายสินค้า 40 ลำ เปิดโครงการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม โอบล้อมไปด้วยขุนเขา และติดแหล่งน้ำธรรมชาติ "ลำห้วยสามพันนาม" มีการแสดง โชว์แสง สีเสียง ทุกวัน รองรับนักท่องเที่ยว 10,000 คน/วัน กรุ๊ปทัวร์กว่า 600 บริษัท เดินทางสะดวกสบาย พร้อมที่จอดรถกว่า 1,000 คัน เปิดโครงการ 15 กรกฎาคม 2554
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
จากทางเข้าจะมีสถานีรถไฟสามพันนาม บริการนักท่องเที่ยวให้นั่งไปลงที่ปลายทางแล้วเดินชมร้านค้าต่างๆ ตลอดจนมุมถ่ายรูปที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกกัน
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ทางเดินไม้ยาวตลอดแนว สามารถเดินทางเดียวได้วนรอบตลาด เสาไม้ทำจากต้นตาลดูแปลกตาแต่ได้บรรยากาศตลาดน้ำแบบวิถีชุมชนมาก มีสินค้าที่ระลึก ของกิน ของใช้ โดยภาพรวมแล้วราคาไม่แพงครับ
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นที่ให้นั่งพักตลอดตามทางเดิน แม้แต่ที่ละหมาดก็มีพร้อมสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ใช้
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม เป็นสถานที่เที่ยวและพักผ่อนที่น่าแวะชมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอหัวหิน ซึ่งใกล้กันนั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นให้แวะชมได้เช่นกันครับ