เขาช่องกระจก

เขาช่องกระจก
เขาช่องกระจก เป็นภูเขาขนาดย่อมสูง 245 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ริมอ่าวประจวบฯ ในบริเวณ วัดธรรมิการามวรวิหาร ยอดเขามีช่องทะลุโปร่งคล้ายกรอบกระจก ทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีต จำนวน 396 ขั้น ในปี 2497 พระเทพสุทธิโมลี(หลวงพ่อปิ่น) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ได้รับมอบเขาช่องกระจกจากจังหวัดให้อยู่ในความดูและรักษาของวัด
เขาช่องกระจก

บนยอดเขาประดิษฐานรอยพระพุทธบาท จำลองและพระเจดีย์ ภายในมีพระสถูปบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานและเสด็จพระราชดำเนินขึ้น บันไดไปยังพระเจดีย์บนยอดเขา ทรงประกอบพิธีบรรจุ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2501 พร้อมทั้ง ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไว้ ณ บริเวณนั้น จากลานยอดเขานี้เอง เห็นทิวทัศน์เขาตะนาวศรี อ่าวประจวบฯ เขาตาม่องล่าย เขาล้อมหมวก และตัวเมืองประจวบฯ ได้โดยรอบ

จากยอดเขาลงไปทางทิศตะวันออก มีถ้ำลิง ถ้ำค้างคาว เชิงเขาเบื้องล่างด้านทะเลมี"ถ้ำพระ" และด้านทิศใต้มีถ้ำใหญ่ เรียกว่า "ถ้ำสุขสันต์-เจริญธรรม"
เขาช่องกระจก
เขาช่องกระจก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานพระบรมสารีริกธาติ ตามที่เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามทูลขอ พร้อมทั้งทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุในพระสถูปเจดีย์ บนยอดเขาช่องกระจก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2500 โปรดเกล้าให้ตอบรับแล้ว ณ วันที่ 3 มกราคม 2501 ครั้นถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2501 โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรม สารีริกธาตุพร้อมกับพระเจดีย์อันล้ำค่าที่ทรงสร้างขึ้นจากกรุงเทพฯ มาพักไว้ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน รุ่งขึ้นวันที่ 12 มิถุนายน 2501 ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงพิธีมณฑล เวลา 7.30 น. พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ แก่เจ้าอาวาส แล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบันไดไปยัง พระเจดีย์ยนยอดเขา และทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบกในประเจดีย์ ต่อจากนั้น ทรง ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ฐานพระโพธิ์บนยอดเขานี้ สัมฤทธิ์พระราชพิธีตามวันเวลาเป็นอุดมมงคล เป็นเหตุให้มหาชนได้โดยเสด็จพระราชกุศลอย่างซาบซึ้งตรึงใจน่ามหัศจรรย์ อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวประจวบคีรีขันธ์
เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมฯ

เขาช่องกระจก
เขาช่องกระจก
ต้นพระศรีมหาโพธิ์บนยอดเขานี้ เป็นหน่อของต้นพระศรีมหาโพธิ์พฤกษ์ต้นเดิม จากพุทธคยาโดยแท้ เป็นของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร พระนคร พุทธบริษัทผู้หนึ่ง มีศรัทธาอัญเชิญมาถวายพระองค์ท่าน พระองท่านได้โปรดประทานแก่เจ้า อาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2501 จากนั้นเจ้าอาวาสทูลขอพระมหากรุณา ให้ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินบรรจุพระบรมสารีรึกธาตุ บนยอดเขาช่องกระจก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2501 ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงรับ จะปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายหลังพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2501 แล้ว ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงพิธีมงคล เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2501 เวลา 7.30 น. เมื่อเสร็จพิธีที่ศาลากลางแล้ว เสด็จ พระราชดำเนินขึ้นสู่ยอดเขา หลังจากพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ฐานพระโพธิ์บนยอดเขานี้สัมฤทธิ์ในพระราชพิธีเดียวกัน อันเป็นอนุสรณ์แห่งสันติสุขเป็น ปัจจัยให้มหาชนโดยเสด็จพระราชกุศล อย่างมหัศจรรย์ ซึ่งนับว่าเป็นมหากรุณา ธิคุณ แก่ชาวประจวบคีรีขันธ์
เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมฯ
เขาช่องกระจก
เขาช่องกระจก
รอยพระพุทธบาทจำลอง
รูปปั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เขาช่องกระจก
เขาช่องกระจก
วัดธรรมิการามวรวิหาร
ป้ายต้อนรับ พร้อมด้วยเจ้าถิ่น
และแน่นอนครับ สำหรับ PrachuapTownของเรา ต้องการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน โดยครั้งนี้เราให้มัคคุเทศก์น้อย ซึ่งปกติจะขายอาหารเลี้ยงลิงอยู่บนเขาช่องกระจกนี้ นำทางเราไปยัง ช่องกระจก ซึ่งเป็นที่มาของเขาลูกนี้กัน
เขาช่องกระจก
เริ่มเดินออกจาก ประตูด้านหลัง จะเป็นทางเดิน ลัดเลาะไป ตามไหล่เขา
เขาช่องกระจก
ต้องปีนข้ามส่วนที่เป็นหินขรุขระ ควรใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่กระชับ ป้องกันหินบาดเอานะครับ
หลังจากนั้น ต้องปีนลงหน้าผามาตามบันได ความสูง ของหน้าผานั้นผมลืมประมาณไว้ เพราะตอนนั้นรู้แต่ว่าจับให้แน่นเท่านั้นล่ะครับ ขอเตือนสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ ว่าควรระมัดระวัง เป็นอย่างยิ่ง ถ้าตกลงมาผมว่ารอดยากครับ
เขาช่องกระจก
เขาช่องกระจก
หลังจากหายหวาดเสียวแล้ว พักชมทิวทัศน์เขาตาม่องล่าย พร้อมกับรับลมเย็นๆ แล้วค่อยไปต่อ
เขาช่องกระจก
เขาช่องกระจก
ใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับ มัคคุเทศก์น้อยของเรา คล่องมากแม้ว่าจะใส่แค่รองเท้าแตะ
เขาช่องกระจก
และในที่สุดก็ถึงแล้วครับ กระจกบานใหญ่
ช่องกระจกอีกมุมหนึ่งครับ
เขาช่องกระจก
น้องแจ๊คมัคคุเทศก์น้อยของเราครับ
เรียนหนังสือ และทำงานขายอาหารลิงให้กับนักท่องเที่ยวครับ
ทำงานหาเงินทุกวัน ต้องขึ้นเขามาขายของวันละหลายรอบ
ส่วนถ้านักท่องเที่ยวให้นำทางไปยังช่องกระจกนั้น ไม่มีราคาตายตัวครับแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวจะให้เท่าไหร่
เขาช่องกระจก
นักท่องเที่ยวที่แวะมาเขาช่องกระจกหากไม่ลำบากนัก จะช่วยซื้ออาหารเลี้ยงลิงก็ดีนะครับ ถือว่าเป็นการให้อาหารลิงซึ้งมีถิ่นหากินแคบๆ ในเมือง และเป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้นครับ อ้อ ราคาอาหารให้ลิงถุงละ 10บาท เท่านั้นครับ
และโดยปกติแล้วลิงที่เขาช่องกระจกนี้มีนิสัยไม่ดุร้ายครับ แต่เพื่อความไม่ประมาท ไม่ควรถือถุงอาหารขึ้นไปด้วย และไม่ควรแกล้งลิงนะครับ
น่าเสียดายทีวันนี้ผมอยู่เย็นมากไม่ได้ เลยอดนำภาพแสงยามเย็นตอนพระอาทิตย์ตก และภาพถ่ายแสงไฟในเมืองมาให้ดู คิดว่าน่าจะภาพที่สวยงามมากครับ ถ้ามีโอกาสจะนำมาให้ดูนะครับ
เขาช่องกระจก