วัดห้วยมงคล

วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล
แต่เดิม วัดห้วยมงคล ชื่อว่า วัดห้วยคต ตั้งอยู่ในชุมชน บ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห้วยคด คือ ชื่อลำห้วยน้อยใหญ่ที่คดไปคตมา จึงนำมาใช้เป็น ชื่อตั้งสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าเป็นโรงเรียน วัด หมู่บ้าน

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนาม ใหม่จาก ห้วยคต เป็นห้วยมงคล ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย

วัดห้วยมงคล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 จากที่พักสงฆ์เล็ก ๆ จนกระทั่งเป็นสำนักสงฆ์และเป็นวัดในเวลาต่อมาโดยมีหลวงพ่อ ปลั่ง ปภาโส เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดองค์แรกในปี พ.ศ. 2507 – 2534
วัดห้วยมงคล
“วัดห้วยมงคล”เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือน หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งหล่อด้วยโลหะผสม หน้าตักกว้าง ๙.๙ เมตร สูง ๑๑.๕ เมตร บนฐานสูง ๓ ชั้น ชั้นล่างกว้าง ๗๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร

โดยกาลนี้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ทรงเสด็จ พระราชดำเนินทรงทอดพระเนตร เททองหล่อองค์ หลวงปู่ทวด เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ และพระราชทานพระราชานุญาต ให้คณะกรรมการจัดสร้างอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ขึ้น ประดิษฐานที่หน้าองค์รูปหล่อองค์ หลวงปู่ทวด
วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล
“นอกจากนี้ที่ วัดห้วยมงค ลแห่งนี้ ยังมีหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่อายุกว่าพันปี ฝังอยู่ในทรายใต้แม่น้ำยม จ.แพร่ ลึกกว่า ๑๐ เมตร ชาวบ้านเชื่อกันว่า ต้นไม้ที่มีแก่นสูง ๑ คืบขึ้นไปจะมีรุกขเทวดาสถิตอยู่ เพื่อปกป้องคุ้มครอง คนที่มาสักการะบูชา เมื่อนำต้นตะเคียนทองมาทำรูปเคารพ เช่น แกะสลักเป็น หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด จึงมีอานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์เป็นทวีสิทธิ์ ดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ ความสุข ความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล
บริเวณด้านหลังเป็นจุดที่ตั้งของโรงทานเป็น "โรงทาน หลวงปู่ทวด " ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนอีกจุดหนึ่ง ผู้คนที่เข้ารับใช้บริการของโรงทานต้องบริการตัวเองนะค่ะ ตั้งแต่ อาหารช้อน จาน น้ำดื่ม ตักบริการตัวเอง อีกทั้งเมื่อ ทานเสร็จต้องเก็บและล้างทำความสะอาดเพื่อให้ผู้รับบริการรายอื่นๆได้ใช้เช่นกัน

และติดกับโรงทานยังมีจุดบริการห้องน้ำ ทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ที่นับได้ว่า สะอาด และสะดวกเป็นอย่างมาก ยังมีอาคารจุดพัก และที่จอดรถที่กว้างขวาง
วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล
นอกจากบริเวณด้านหลังยังมีจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดของ วัดห้วยมงคล ที่ทุกคนไม่ควรพราด นั้นก็คือ ศาลา ปาฏิหาริย์ตะเคียนทอง ควรแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ
วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล เป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางมีการจัดแบ่ง และการปลูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นมากมาย จุดสำคัญอีกจุด คือ บริเวณด้าน องค์ หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ เป็นทางเดินที่นำไปสู่ น้ำตกหลังหลวงปู่ทวด , ศาลาริมน้ำ , ทุ่งทานตะวัน , สวนกล้วยไม้

และยังมี เส้นทางเดินรถนำไปสู่ โรงพยาบาลช้าง , หมู่บ้านช้าง ซึ่งต้องข้ามแม่น้ำไป ระหว่างทางข้ามสะพาน มีกล้วยไม้ตลอดแนว แต่ ช่วงเวลาที่ไปนั้น กล้วยไม้ และ ดอกทานตะวัน พึ่งผลัดเปลี่ยนดอกใบไปค่ะจึงไม่มีภาพมาฝาก
วัดห้วยมงคล
วัดห้วยมงคล
การเดินทางมา กราบ สักการะ ได้ด้วยหลายเส้นทาง จากหัวหินใช้เส้นทางหนองพลับ-ป่าละอู(ทางหลวงหมายเลข 3218) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงตำบลทับใต้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกหนองตะเภา แล้วเข้าไปตามทางจนถึง วัดห้วยมงคล อีกเส้นทาง จากอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เส้นเพชรเกษมเข้าเส้นเลี่ยงเมืองสุดเขตอำเภอปราณบุรี มีป้ายบอกทางเป็นระยะที่ชัดเจน วัดห้วยมงคล เปิดระหว่างเวลา 05.00-22.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 3257 6187, 0 3257 6297 หากมี โอกาสเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดห้วยมงคล เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนไม่ควรพลาดในการแวะกราบ สักการะ เพื่อเป็น สิริมงคลนะค่ะ